เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธาสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศ ภูมิพลอดุยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พระมหาสิงโห ปุณฺณเมโธ ป.ธ.๗ รก.เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุธทสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ นายเสรี แสงลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาพุทธาราม

นายอุดม โพธิ์ไทรย์ ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษและนางวาสิตา น้อยพรหม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นำเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการ ข้าราชการ พระสงฆ์ และประชาชนจังหวัดศรีสะเกษร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์และนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศ ภูมิพลอดุยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร หลังจากนั้นคณะสงฆ์ ได้เจริญพระพุทธมนต์แล้ว ประธานพร้อมด้วยคณะข้าราชการ ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมและกราบลาพระรัตนตรัยเป็นอันเสร็จพิธี

*************
บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ