ปราจีนบุรี นายอำเภอบ้านสร้างระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือประเด็นที่เกิดน้ำเสียทำให้ปลาตาย

ปราจีนบุรี นายอำเภอบ้านสร้างระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือประเด็นที่เกิดน้ำเสียทำให้ปลาตาย

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง ชั้น 2 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

นาย ชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบ้านสร้าง จัดประชุมหารือประเด็นปัญหาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดประตูระบายน้ำคลองสารภี และพิจารณาหาแนวทางป้องกันและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง และส่วนราขการที่เกี่ยวข้อง
โดยมีนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบ้านสร้าง เป็นประธาน และนางกัตติกา ตูวิเชียร ประมงอำเภอบ้านสร้าง ผู้แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี ประมงจังหวัดปราจีนบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ท้องถิ่นอำเภอบ้านสร้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง บางกระเบา บางแตน บางยาง บ้านสร้าง บางเตย เกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 35 คน

ข้อสรุปการประชุมคือ นายอำเภอได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมกันตรวจสอบที่มาของน้ำเน่าเสียที่ระบายลงในแม่น้ำว่ามาจากที่ไหนแน่ ทำไมถึงทำให้ กุ้ง ปลาในแม่น้ำตายเป็นจำนวนมาก ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการรักษา ทรัพยากรในแม่น้ำปราจีนบุรี และทุกฝ่ายต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเอง

/////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี