สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดศูนย์รวมจิตใจทำบุญ สืบสานประเพณี นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดศูนย์รวมจิตใจทำบุญ สืบสานประเพณี นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจาก นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ นอกเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็นศูนย์รวมในการทำบุญของชาวร้อยเอ็ดในวันหยุดราชการ และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวที่ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด มาร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก
การทำบุญตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุ จะอุ้มบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆ

เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ ซึ่งประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกัน นับเป็นกิจกรรมที่จะช่วยขัดเกลาและพัฒนาจิตใจให้พุทธศาสนิกชน มีจิตใจ มีความสุข ความสงบ โดยนิมนต์พระภิกษุและสามเณรจากวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียงมารับบิณฑบาตร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียงได้ร่วมทำบุญตักบาตร เป็นประจำและต่อเนื่อง นอกเทศกาลเข้าพรรษา
ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำโครงการทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ นอกเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียงได้ร่วมทำบุญตักบาตร เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

_______
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ ศรีไพร ทูลธรรม บรรณาธิการข่าว สำนักข่าวTIGERNEWS.TV101