พังงา ม้าทรงทั้งชายหญิงกว่า20 องค์ ศาลเจ้าเตี่ยวเสี้ยนเทียนกุ้น หรือศาลเจ้าบางมรวน ต.บางม่วง ทำพิธีลุยไฟ ของประเพณีถือศีล กินผัก ปี 2563

พังงา ม้าทรงทั้งชายหญิงกว่า20 องค์ ศาลเจ้าเตี่ยวเสี้ยนเทียนกุ้น หรือศาลเจ้าบางมรวน ต.บางม่วง ทำพิธีลุยไฟ ของประเพณีถือศีล กินผัก ปี 2563

เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ของงานประเพณีถือศีล-กินผัก ปี 2563 ที่ศาลเจ้าเตี่ยวเสี้ยนเทียนกุ้น ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ทางศาลเจ้าฯได้ประกอบพิธี ลุยไฟ หรือพิธีโก้ยโห้ย โดยมีเจ้าหน้าที่ศาลเจ้า ม้าทรง ประชาชนที่ถือศีลกินผัก เข้าร่วมงานจำนวนมากก่อนที่พิธีจะเริ่มขึ้นทางฮวดกั้ว (ผู้ทำหน้าที่อันเชิญเทพเจ้า)ได้อัญเชิญเทพเจ้าเข้าทรงม้าทรงทั้งชายหญิงกว่า20 องค์ จากนั้นได้มีการลุยไฟบนกองถ่านที่กำลังลุกไหม้แดงอยู่ เริ่มจากม้าทรงฝ่ายชาย ต่อด้วยพี่เลี้ยงพระ ม้าทรงและพี่เลี้ยงฝ่ายหญิง สุดท้ายให้ผู้ที่ถือศีลกินผักที่มีความศรัทธาและเชื่อมั่นมามีความบริสุทธิ์พอ ออกมาลุย หลังจากจบพิธี ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากพิธีลุยไฟในครั้งนี้

สำหรับ พิธีลุยไฟ หรือ พิธีโก้ยโห้ย นับเป็นพิธีกรรมที่สำคัญอีกพิธีหนึ่งของงานประเพณีถือศีล กินผัก เชื่อว่าเป็นพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์อีกรูปแบบหนึ่ง เมื่อมีการประกอบพิธีถือศีล กินผัก จะต้องมีการลุยไฟทุกครั้ง เพื่อให้สิ่งเลวร้ายไปกับเปลวไฟหรือการลุยไฟนั้นเอง ม้าทรงจะเดินผ่านกองไฟ ที่มีถ่านร้อนแดงเป็นระยะทางกว่า 3 เมตรและตามด้วยผู้ที่ถือศีลกินเจที่มีความมั่นใจว่าตัวเองสะอาดแล้ว ก็สามารถร่วมลุยไฟได้ด้วยเช่นกัน หรือว่าเป็นพี่เลี้ยงของม้าทรง ก็สามารถข้ามกองไฟศักดิ์สิทธิ์ นี้ได้เช่นกัน

ข่าวพังงาโทร082-1569162