นักวิ่งและประชาชนที่รักการออกกำลังกายร่วมกิจกรรม จันทบุรีซีนิคฮาล์ฟมาราธอน 2020 บริเวณชายหาดคุ้งวิมาน ครั้งที่ 4 มากกว่า 4,000 คน

นักวิ่งและประชาชนที่รักการออกกำลังกายร่วมกิจกรรม จันทบุรีซีนิคฮาล์ฟมาราธอน 2020 บริเวณชายหาดคุ้งวิมาน ครั้งที่ 4 มากกว่า 4,000 คน

เช้ามืดวันนี้ ( 25 ต.ค.63 ) ที่บริเวณชายหาดคุ้งวิมาน ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนร่วมพิธีเปิด ปล่อยตัว และเป็นกำลังใจแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจันทบุรีซีนิคฮาล์ฟมาราธอน 2020 โดยในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เนื่องด้วยถานการณ์โควิด-19 ทำให้เลื่อนการจัดการแข่งขันจากวันที่ 21 มิถุนายน 2563 เป็นวันนี้แทน มีนักกีฬา ประชาชนที่รักการออกกำลังกายร่วมแข่งขันรวมทั้งสิ้น 4,000 กว่าคน แยกเป็น ฮาล์ฟมาราธอน 21.097 กิโลเมตร มีนักวิ่งสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 2,200 คน

/ ระยะมินิมาราธอน 10.55 กิโลเมตรมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 1,400 คน / ไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร 700 คน / วิ่งทุเรียน 3 กิโลเมตร และกิจกรรมฟันรัน มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 220 คน โดยการปล่อยตัวแยกปล่อยตัวนักวิ่งออกเป็นชุด ๆ เว้นระยะห่างป้องกันโควิด -19 โดยเส้นทางการวิ่งเลียบชายทะเลแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรี สำหรับการจัดการแข่งขัน จันทบุรีซีนิคฮาล์ฟมาราธอน ได้เริ่มการแข่งขันขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว ให้มีสุขภาพแข็งแรงสร้างภูมิคุ้มกันโรค ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาในจังหวัดจันทบุรี กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นการกุศลให้กับโรงเรียนและหน่วยงานในจังหวัด รวม 220,000 บาท

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก