นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ แห่งประเทศไทยฯ ถวายปัจจัย 5 แสนบาท ร่วมทอดกฐินวัดสุทธาราม จังหวัดน่าน

นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ แห่งประเทศไทยฯ ถวายปัจจัย 5 แสนบาท ร่วมทอดกฐินวัดสุทธาราม จังหวัดน่าน

ที่วัดสุทธาราม ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ แห่งประเทศไทยฯและประชาชนในจังหวัดชลบุรี ร่วมทอดกฐินวัดสุทธาราม จังหวัดน่าน โดยประธานในพิธีวางผ้ากฐินที่พานแว่นฟ้า จากนั้นประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตามด้วยพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐิน ยกประเคนพระสงฆ์ ประธานประเคนเครื่องบริวารกฐินทั้งหมดแด่พระสงฆ์ ส่วนข้าราชการผู้ใหญ่ เจ้าภาพอุปถัมภ์ ผู้ร่วมพิธี

ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประธานกรวดน้ำ รับพร กราบพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธี ซึ่งประชาชน เดินทางมาร่วมทำบุญจำนวนมากส่วนเงินในการทำบุญ ทาง ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เป็นประธานกฐิน ได้มอบเงินส่วนตัว จำนวน 500,000 บาท ส่วนเงินที่ชาวบ้านร่วมทำบุญ ได้ถวายให้วัดสุทธาราม เพื่อนำไปบูรณะวัดต่อไปโดยมี เจ้าอาวาสวัดสุทธารามผู้รับปัจจัย จากนั้นให้ศีลให้พรและแจกวัตถุมงคลเป็นที่ระลึก
วัดสุทธาราม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดอาฮาม ได้รับอนุญาติตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ.2273 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2478 โดยชาวบ้านได้ร่วมบริจาคเงินในการสร้างวิหารวัดขึ้นมาเอง (ไม่มีประวัติความเป็นมาอันเก่าแก่ระบุไว้)

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ทีมข่าวเฉพะกิจ