(คลิป) งานบุญทอดกฐินสามัคคี วัดนาปง อำเภอแม่สาย

(คลิป) งานบุญทอดกฐินสามัคคี วัดนาปง อำเภอแม่สาย

/////////////////////////////////////////////////////////////////////
ในวันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 63 เวลา 09.30 น. พระครูจิรกิตติธาดา เป็นประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์ พล.ร.อ. รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ประธานสโมสรฟุตบอลราชนาวี เป็นประธานกรรมการอุปถัมภ์ กิตติมศักดิ์ พล.ร.อ.พัฒนา อินทรบุญ ประธานมูลนิธิอินทรบุญฟทธิ์เจริญธรรมการกุศล เป็นประธานกรรมการอุปถัมภ์ กิตติมศักดิ์ พล.ร.อ. สุชา เคี่ยมทองคำ เป็นประธานฝ่ายดำเนินงาน นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย เป็นประธานฝ่ายดำเนินงานอำเภอแม่สาย

พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน พีน้องประชาชนในเขตพื้นที่ อ.แม่สาย และคณะศรัทธาจาก สัตหีบ – กรุงเทพฯ ได้ร่วมกันทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดนาปง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย และคณะศรัทธายังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆนักเรียน เพื่อช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่ง จึงขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้ จงดลบันดาลให้คณะศรัทาทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกประการเทอญ …

////////////////////////////////////////////////////////////////
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ร่วมงานบุญในครั้งนี้