กองร้อยจิตอาสา ร.2 พัน.2รอ. ปราจีนบุรีร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒในบริเวณพื้นที่304

กองร้อยจิตอาสา ร.2 พัน.2รอ. ปราจีนบุรีร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒในบริเวณพื้นที่304 เมื่อ 25 ก.ย.63 เวลา 0900 – 1200 น. ร.2 รอ. โดย

กองร้อยจิตอาสา ร.2 พัน.2 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ อบต.ท่าตูม, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เเละกลุ่มบริษัทโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรม 304 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งน้ำลำคลอง (คลองโสม)
ณ บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านโปร่งไผ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน ระยะทางที่ปฏิบัติได้ 2 กม. โดยกิจกรรมในวันนีมีชาวบ้านและทหารร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาบริเวณที่เขตอุตสาหกรรม304เป็นจำนวนมาก

////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8689225ปราจีนบุรี