พ่อเมืองร้อยเอ็ดเร่งฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป 7 กลุ่มโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์12 สัปดาห์ขึ้นไปให้ได้70%ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อผ่อนคลายมาตรการอีกด้วย

พ่อเมืองร้อยเอ็ดเร่งฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป 7 กลุ่มโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์12 สัปดาห์ขึ้นไปให้ได้70%ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อผ่อนคลายมาตรการอีกด้วย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, ดร.เอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด, นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด, นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในขณะนี้จังหวัดร้อยเอ็ด มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ลดลงมีผู้ติดเชื้อจำนวนน้อยกว่าผู้ที่เข้ามารับการรักษาตัว ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี ในอนาคตก็จะได้มีการผ่อนคลายมาตรการและลดระดับของจังหวัด ในส่วนการติดเชื้อและสัดส่วนของการเสียชีวิตในจังหวัดร้อยเอ็ด ยังมีผู้เสียชีวิตอยู่ โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ร้อยละ 90 จะเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 608 คือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป, ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค, และผู้ที่ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ส่วนใหญ่จะยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และค่าเฉลี่ยการฉีดวัคซีนในกลุ่มนี้ยังไม่ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าน้อยมาก โดยที่ประชุมในวันนี้มีมติเร่งรัดให้กลุ่ม 608 ฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ของจำนวนกลุ่มนี้ทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนอยู่ทั้งหมดเกือบ 200,000 คน โดยจะมีการรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้ ให้ได้ร้อยละ 70 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้ ในระยะแรกจะดำเนินการเร่งรัดฉีดวัคซีนทั้งหมดจำนวน 9 อำเภอ คือ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และอำเภอโดยรอบเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ทั้ง 5 อำเภอ สำหรับอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ อำเภอพนมไพร อำเภออาจสามารถอำเภอโพนทราย และอำเภอหนองฮี ก็จะมีการดำเนินการในระยะแรก โดยจะมอบหมายให้ทุกอำเภอและโรงพยาบาลสาธารณสุขอำเภอ โดยจะขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ให้ไปดำเนินการชักชวนกลุ่ม 608 มาฉีดวัคซีน โดยจะมีการไปฉีดวัคซีนให้ในระดับตำบล และจะกำหนดวันเวลาเพื่อแจ้งให้ทราบ

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป, ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค, และผู้ที่ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป หรือที่เรียกว่ากลุ่ม 608 ให้มาฉีดวัคซีนกันเยอะๆ ซึ่งจะเป็นผลดี หากมีการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น อาจจะมีการผ่อนคลายในเรื่องของมาตรการต่างๆได้ เช่น ตำบลใดที่มีโรงเรียนขนาดเล็ก อาจจะมีการเปิดการเรียนการสอนได้ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ไปโรงเรียน ทั้งในเรื่องของในเขตเมืองหากมีการฉีดวัคซีนที่มากขึ้นก็จะมีการผ่อนคลาย เช่น ร้านอาหารและในเรื่องต่างๆให้ดียิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือให้ทำความเข้าใจสำหรับเรื่องการฉีดวัคซีนในคนกลุ่ม 608 นี้ ซึ่งสถิติผลกระทบการแพ้วัคซีนมีน้อยมากสำหรับกลุ่มนี้ ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจและให้ช่วยกันรณรงค์เพื่อที่จะลดอัตราการติดเชื้อจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา ให้ดียิ่งขึ้น

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด