จ.ราชบุรี/กอ.รมน.จ.ราชบุรีปล่อยแถวโครงการกำกับติดตามและฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการตำบลมั่งคั่งยั่งยืน

จ.ราชบุรี/กอ.รมน.จ.ราชบุรีปล่อยแถวโครงการกำกับติดตามและฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการตำบลมั่งคั่งยั่งยืน

เมื่อ 25 ส.ค. 63 เวลา 13.30 กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. โดย พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ. เป็นประธานในพิธีปล่อยแถว โครงการกำกับติดตามและฝึกซ้อม แผนปฏิบัติการตำบลมั่งคั่งยั่งยืน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2563 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาลา 125 ปี ทต.ห้วยกระบอก ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ.

โดยมี จนท.กอ.รมน.ฯ, ป้องกันจังหวัด, ฝ่ายปกครอง อ.บ้านโป่ง, สภ.กรับใหญ่, จนท.อส. และ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 60 นาย หลังจากนั้น รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท) ลงพื้นที่ออกตรวจด่าน จำนวน 3 ด่านดังนี้
1.ด่าน ม.9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ.
2.ด่าน ม.2 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ.
3.ด่าน ม.6 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จว.ร.บ.
ผลการปฏิบัติตรวจไม่พบผู้กระทำความผิด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน