ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบพระพุทธนิรามัยมุนีศรีบูรพาบพิตร ประจำอำเภอ และ สถานศึกษาเพื่อเป็นสิริมงคล ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ พระแกะสลักไม้จากต้นตะเคียนเสาธงเก่าหน้าศาลากลาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบพระพุทธนิรามัยมุนีศรีบูรพาบพิตร ประจำอำเภอ และ สถานศึกษาเพื่อเป็นสิริมงคล ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ พระแกะสลักไม้จากต้นตะเคียนเสาธงเก่าหน้าศาลากลาง

วันนี้ ( 25 มิ.ย.63 ) ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม กรมการจังหวัด และ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และโครงการต่าง ๆ พร้อมเตรียมจัดทำแผน โครงการในห้วงเดือนต่อไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ เป็นการประชุมผ่านทางออนไลน์ ระบบซูม เพื่อป้องกันโควิด-19 ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม Social distancing โดยครั้งนี้

นายวิทูรัช ศรีนาม ถือเป็นการประชุมในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีครั้งสุดท้าย ก่อนลาออกจากราชการก่อนเกษียณเพื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ซึ่งครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มอบพระพุทธนิรามัยมุนีศรีบูรพาบพิตร ปรางค์สมาธิ ขนาด 9 นิ้วแก่นายอำเภอทั้ง 10 อำเภอ และ สถานศึกษาประจำจังหวัด 2 แห่ง เพื่ออัญเชิญไปเป็นศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้ต้นตะเคียนเสาธงเก่าหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้ง มอบ พระพุทธนิรามัยมุนีศรีบูรพาบพิตร ปรางค์มารวิชัย ขนาด 5 นิ้วแก่หัวหน้าส่วนราชการผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2563 จำนวน 10 ราย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก