ศรชล.ภาค 1 กัก 8 ลูกเรือเดินทางกลับประเทศ 14 วัน ก่อนส่งกลับบ้าน ป้องกัน COVID-19

ศรชล.ภาค 1 กัก 8 ลูกเรือเดินทางกลับประเทศ 14 วัน ก่อนส่งกลับบ้าน ป้องกัน COVID-19

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) แจ้งรายชื่อลูกเรือสัญชาติไทย จำนวน 8 คน แสดงความจำนงขอเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ผ่านด่านทางน้ำท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จว.ระยอง เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาการทำงานกับเรือ
วันที่ 25 พ.ค.63 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 /ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1) จึงได้สั่งการให้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประ โยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระยอง (ศรชล.จังหวัดระยอง) บูรณาการร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือมาบตาพุด ผอ.สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดระยอง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง นายแพทย์สาธารณ สุขจังหวัดระยอง และปกครองจังหวัดระยอง ในการตรวจสอบเรือและลูกเรือ ตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถาน การณ์ฉุกเฉิน และตามขั้นตอนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

โดย นาวาเอก อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดระยอง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเรือสินค้า ชื่อเรือ Thor caliber เป็นเรือสัญชาติ Singapore เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย มีลูกเรือทั้งหมด 23 คน มีลูกเรือที่ลงทะเบียนไว้กับ กต. จำนวน 8 คน
โดย นางสาวจินดารัตน์ โรมา หัว หน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประ เทศท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จัง หวัดระยอง ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองลูกเรือ Thor caliber จำนวน 8 คน ตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัส COVID-19 พบว่ามีสุขภาพปกติทุกคน ไม่พบผู้ต้องสงสัยป่วยหรือมีไข้เกิน 37.3 องศา และดำเนินพิธีการด้านตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นได้นำลูกเรือขึ้นรถยนต์ที่ทางขนส่งจังหวัดระยอง ให้การสนับสนุนเดินทางไปกักตัวเฝ้าดูอาการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ ณ บ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.บ้านค่าย จังหวัดระยอง (Local Quarantine) จำนวน 14 วัน จึงจะอนุญาตให้เดินทางกลับภูมิลำเนาต่อไป

ภาพ/ข่าว กองสารนิเทศ ฝอ.สน.ศรชล. ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645