โครงการเราไม่ทิ้งกันโควิด19 ณ. ศาลหลักเมือง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 25 พ.ค. 2563 โครงการเราไม่ทิ้งกันโควิด19 ณ. ศาลหลักเมือง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

เช้าวันที่25 พค 2563 นายสุริยันต์ สระบุดดี ผจก สาขา อาวุโส บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด นำสิ่งของ ผลิตภัณฑ์จากบริษัท เบทาโกร มามอบให้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ในโคลงการเราไม่ทิ้งกัน โควิด 19 โดยมี ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรี เทศบาลเมือง เพชรบูรณ์ เป็นผู้รับมอบสิ่งของจากบริษัท และมีพี่น้องประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากโควิด19 เดินทางมารับสิ่งของที่ บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรมนำมาแจกให้ กันเป็นจำนวนมาก