พะเยา แปลก! บ่อน้ำทิพย์(บ่อน้ำศักดิ์ สิทธิ์) พญานาค วัดโบราณ กว่า500ปี กลางทุ่งนา

พะเยา แปลก! บ่อน้ำทิพย์(บ่อน้ำศักดิ์ สิทธิ์) พญานาค วัดโบราณ กว่า500ปี กลางทุ่งนา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักสงฆ์อรัญวาสีสวนดอกบุญนาค เลขที่ 74 ม. 6 บ้านห้วยลึก ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา เป็นวัดโบราณที่มีบ่อน้ำทิพย์หรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือบ่อน้ำพญานาค เก่าแก่มีอายุกว่า500 ปี เป็นแดนอาถรรพ์ รกร้างว่างเปล่า อยู่กลางทุ่งนา มา ตั้งแต่อดีตกาล จนกระทั่งปี 2559พระเกรียงไกร สิสุทธิญาโณ(ครูบาหวัง) ผู้ดูแล สำนักสงฆ์อรัญวาสีสวนดอกบุญนาค พร้อมด้วยชาวบ้านห้วยลึก ทั้งในและนอกตำบลตุ่น ร่วมแรงร่วมใจกันทำการฟื้นฟูบูรณะ ขึ้นมาใหม่ โดยใช้เวลาประมาณ 3 ปี ได้ก่อสร้างวิหาร,เจดีย์ พระประธาน อาคาร ขึ้นมา จนเป็นวัด ซึ่งในปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ และได้ใช้ชื่อ วัดอรัญวาสีสวนดอกบุญนาค ที่ได้ค้นพบตำนานในใบลานและศิลาจารึกว่าวัดแห่งนี้เดิมทีชื่อวัดอรัญวาสีสวนดอกบุญนาค ที่สร้างขึ้นโดยเจ้าพญาสี่หมื่น ในสมัยก่อน ผู้ปกครองเมืองพะเยา โดยมีพระพรมเสน เป็นเจ้าอาวาส จึงได้ใช้ชื่อนี้เป็นชื่อ สำนักสงฆ์อรัญวาสีสวนดอกบุญนาค เพราะในปัจจุบันยังไม่ได้รับการยกฐานะให้เป็นวัด เนื่องจากเริ่มมีการบูรณะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่

ก่อนจะมีการบูรณะปรับปรุงสร้างวัดหรือสำนักสงฆ์ แห่งนี้ในอดีตชาวบ้านไม่กล้าเข้ามา ภายในบริเวณอาณาเขตบริเวณ วัด แห่งนี้เพราะตามเชื่อว่ามีอาถรรพ์ เมื่อเข้ามาแล้วจะเจออะไรแปลกๆ จึงพากันกลัว ไม่กล้าเข้ามา นอกจากจะมาตักน้ำบ่อที่มีเพียงบ่อเดียวที่ไม่เคยแห้งไปดื่มกินและรักษาโรค ในวัดร้างแห่งนี้ ซึ่งเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำ ทิพย์ ศักดิ์สิทธิ์ มาจนถึงปัจจุบัน เพราะคนเป็นโรคเมื่อดื่มกินก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ และก็ยังใช้ดื่มกิน จนถึงปัจจุบันนี้

จากการสังเกตพบว่าบ่อน้ำทิพย์ เดิมทีเป็นดินขนาดปากบ่อกว้าง 1 เมตรลึกประมาณ 5 เมตร อยู่ตรงใจกลางของวัดต่อมาทางพระเกรียงไกร สิสุทธิญาโณ(ครูบาหวัง) ผู้ดูแล สำนักสงฆ์อรัญวาสีสวนดอกบุญนาค พร้อมด้วยชาวบ้าน ทั้งในและนอกพื้นที่ได้ทำการ สร้างเจดีย์ ครอบไว้ พร้อมกับต่อท่อจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้ไหลแล้วเข้าเครื่องกรอง น้ำขนาดใหญ่ที่ทำรองไว้เพิ่อให้ชาวบ้านเปิดนำไปใช้ดื่มกิน ได้อย่างปลอดภัย

หลังจากทำบ่อน้ำทิพย์ ใหม่ ภายในวัดมีขนาดปากกว้างประมาณ 1.5 เมตร ลึกประมาณ 10 เมตร ที่ผ่านมามีชาวบ้าน มากัน 5-6 คนเข้ามาเพื่อจะตักเอาน้ำไปใช้และดื่มกิน แต่กลับพบว่ามองลงไปในบ่อไม่มีน้ำสักนิดแห้งขอดหมด ทั้งที่ น้ำในบ่อน้ำทิพย์นั้น มีปริมาณน้ำพอเพียง นำไปใช้ และพระสงฆ์ในบริเวณวัดใช้ตักดื่มกิน ใช้สรง กันวันแต่ชาวบ้านกลับมองไม่เห็นจนเป็นเรื่องที่แปลกและเล่าขานกันไปทั่ว ว่าบ่อน้ำทิพย์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ มี เทพยดา พญานาค ปกปักรักษา

พระ เกรียงไกร สิสุทธิญาโณ กล่าวว่า บ่อน้ำทิพย์หรือบ่อน้ำศักดิ์ที่วัดแห่งนี้ ตามที่ชาวบ้านบอกว่าในสมัยก่อน เป็นวัดเก่าแก่ มีพระหลวงปู่พรหมเสน มาสร้างไว้ มีบ่อน้ำทิพย์ ซึ่งชาวบ้าน นำไปดื่มกิน ทั้งยัง สามารถทำการรักษาโรคแม้แต่คนหลังโกงเป็นโรคต่างๆ ดื่มกินแล้วหายจน เป็นที่เล่าขานล่ำลือไปทั่ว ก่อนจะพบบ่อน้ำทิพย์หรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ อาตมาและชาวบ้านได้ทำการขุดเสาตอม่อเพื่อจะสร้างฐานพระเจดีย์ขึ้นก็ได้พบบ่อน้ำบ่อหนึ่ง เมื่อขุดแล้วมีน้ำ ขังซึ่งแปลกกว่าบ่อดินอื่นๆที่ขุดแล้วไม่มีน้ำ ชาวบ้านชื่อว่าบ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำทิพย์ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปกปักรักษา ตั้งแต่โบราณ จึงได้ทำการปรับปรุงบ่อ สร้างเจดีย์ครอบไว้ และต่อท่อน้ำให้น้ำไหล มาไว้อีกบ่อโดยผ่านเข้าเครื่องกรองน้ำ เพื่อให้ชาวบ้านใช้ดื่มกินน้ำจากบ่อน้ำทิพย์

สำหรับบ่อน้ำทิพย์ วัดแห่งนี้มีอายุ 500 กว่าปี เป็นบ่อน้ำที่ไม่เคยแห้ง ที่ผ่านมาเคยมีชาวบ้าน 5-6คนเข้ามาตักน้ำในบ่อนี้แต่ได้มองลงในบ่อบอกไม่มีน้ำ แต่อย่างใดทั้งๆที่ในบ่อนั้นมีน้ำซึ่งอาตมาได้ใช้ดื่มกินและสรงน้ำทุกวัน ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าบ่อน้ำทิพย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดา พญานาค คุ้มครอง นับว่าก็เป็นเรื่องแปลก และ สำนักสงฆ์อรัญวาสีสวนดอกบุญนาค เริ่มสร้างใหม่เมื่อปี 60 จนถึงทุกวันแต่ยังไม่แล้วเสร็จ แต่ก็มีอะไรที่เล้นลับ แปลก พิสดาร หลายๆอย่าง ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ แต่ก็เป็นความเชื่อ ที่เล่าขานตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันว่าเป็นสถานที่เล่นลับอาถรรพ์