ยอดสะสมโควิด-19 แม่สาย 82 ราย สั่งปิดหมู่บ้านร่มโพธิ์ทอง 14 วัน

ยอดสะสมโควิด-19 แม่สาย 82 ราย สั่งปิดหมู่บ้านร่มโพธิ์ทอง 14 วัน

วันนี้ 24 เม.ย.64 เวลา 15.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้ลงพื้นที่บ้าน ม.9 ต.เวียงพางคำ ณ สำนักสงฆ์บ้านร่มโพธิ์ทอง เพื่อประชุมและชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้านเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 โดยวาระการประชุมมีมติให้ปิดหมู่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน

เริ่มตั้งแต่วันนี้ ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งมีมาตรการให้ปิดหมู่บ้าน ดังนี้ 1.ให้ซอย 1 เป็นทางเข้า-ออก หมู่บ้านช่องทางเดียว 2.จัด อสม. เข้าเวรวันละ 5 คน ชรบ. 10 คน ในช่วงตั้งแต่เวลา 06.01 – 18.00 น. โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 5 นาย ตั้งแต่ช่วงเวลา 18.01 – 12.00 น. และช่วงเวลา 00.01 – 06.00 น.

ซึ่งให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจ – ทหาร – อส. ออกตรวจลาดตระเวนรอบๆ หมู่บ้าน ตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรคติดต่อโควิด-19 ของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย โดยล่าสุดของวันนี้ 24 เม.ย.64 อ.แม่สาย เวลา 12.00 น. มียอดสะสมพบผู้ติดเชื้อโควิด 82 ราย

////////////////////////////////

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////////// รายงาน /////////