นายชิต อินทระนก ทสจ., นางวรรณภา สุขคง พมจ.,นางนิภารัตน์ ประพฤติ ผอ.ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง และ นายปรีชา เดชบุญ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาในช่วงเช้า เพื่อดูสถานที่ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง “ศาลาเอนกประสงค์”

เสาร์ที่ 25 เม.ย.62 เวลา 09.00 น.
บ้านเขียว (เสลียงแห้ง 1) หมู่ 3 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ คณะกรรมการแก้ไขปัญหากรณีผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

นำโดย นายชิต อินทระนก ทสจ., นางวรรณภา สุขคง พมจ.,นางนิภารัตน์ ประพฤติ ผอ.ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง และ นายปรีชา เดชบุญ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาในช่วงเช้า เพื่อดูสถานที่ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง “ศาลาเอนกประสงค์” ของวิสาหกิจชุมชนบ้านเขียว (เสลียงแห้ง 1) ที่ได้ยื่นเสนอโครงการฯ ไว้แล้ว พร้อมได้สอบถามข้อมูลและความเป็นอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์ “ม้ง” ในการที่จะร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านแห่งนี้ในโอกาสต่อไป…!!

ช่วงบ่ายได้มีการประชุมกลุ่มเล็กเพื่อวางแนวทางในการจัดหาพื้นที่ให้กับกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย “กลุ่ม นายหน่อใจ แซ่หลอ” โดยได้นัดหมายการประชุมหารือร่วม/แจ้งให้กลุ่มดังกล่าวให้ทราบอีกครั้งในวันอังคารที่ 5 พ.ค.63 เวลา 13.30 น.@ ศูนย์พัฒนาฯ เขาค้อ