โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แจ้งข่าวดี !!! สำหรับประชาชนตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้แล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย “ตรวจหาเชื้อรวดเร็ว ทราบผลเร็ว ก็สามารถเพิ่มโอกาสในการหายเร็ว “

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม แจ้งข่าวดี !!! สำหรับประชาชนตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้แล้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย “ตรวจหาเชื้อรวดเร็ว ทราบผลเร็ว ก็สามารถเพิ่มโอกาสในการหายเร็ว ”

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โดยทันตแพทย์ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID -19 ว่า จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการเร่งรัดให้มีการมุ่งเน้นการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อให้มากขึ้นซึ่งหัวใจสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดที่ดีอีกทางหนึ่งคือ “การตรวจหาผู้ที่มีความเสี่ยงรับเชื้อให้เร็วที่สุด” เมื่อผู้ป่วยได้รับการตรวจหาเชื้อรวดเร็ว ทราบผลเร็ว ก็สามารถเพิ่มโอกาสในการหายเร็วได้ ป้องกันการแพร่ระบาดไปยังบุคคลรอบข้าง และชุมชน
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้ตอบรับเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งหากประชาชนที่มีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่ คลินิกไข้หวัด (ARI Clinic) โดยท่านจะได้รับการคัดกรอง และได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ท่านสามารถตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามนโยบายของภาครัฐ
ทั้งนี้ในส่วนของห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ภายใต้ชื่อว่า “เชียงใหม่ราม สหคลินิก” ได้รับการประกาศจากกรมวิทยาศาตร์การแพทย์ให้สามารถตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยวิธี Real-time PCR ซึ่งเป็นการตรวจหาเชื้อแบบจำเพาะเจาะจงระดับดีเอ็นเอ (DNA) ของเชื้อไวรัสดังกล่าว ทั้งนี้สามารถตรวจวิเคราะห์ทราบผลได้ภายใน 24 ชั่วโมง ทำให้สามารถคัดกรองผู้ติดเชื้อ และประสานกับภาครัฐในการเร่งรักษาผู้ติดเชื้อ และควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053-920300 หรือ คลินิกไข้หวัด (ARI Clinic) 053-920300 ต่อ 2202 ( เวลา 08.00 – 20.00 น. ) ข้อมูลจาก แผนกลูกค้าสัมพันธ์ รพ.เชียงใหม่ ราม โทร 053-920300.

ทรงวุฒิ ทับทอง