ทหาร กกล.รส.จว.ร.อ.บูรณาการกำลังร่วมตรวจสอบสถานบริการและสถานบันเทิงเพื่อจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด /MOITC:ชสอท./สมนึก-0817082129-

ทหาร กกล.รส.จว.ร.อ.บูรณาการกำลังร่วมตรวจสอบสถานบริการและสถานบันเทิงเพื่อจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
/MOITC:ชสอท./สมนึก-0817082129-

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๓๐๐ นาฬิกา พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด อนุมัติให้ พันเอกณัฐดนัย ผาคำ หัวหน้าฝ่ายยุทธการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกำลังจาก ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ ๒๗ บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จังหวัดร้อยเอ็ด และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอเสลภูมิ

ร่วมตรวจสถานบริการและสถานบันเทิง ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบการ รวมทั้งป้องกันการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้
๑ ร้านโรงเหล้า The One Club เดอะ วัน คลับ ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ดตรวจสอบใบอนุญาตประกอบการถูกต้อง และได้ทำการสุ่มตรวจหาสารเสพติดกับผู้มาใช้บริการ โดยพบสารเสพติด ๒ ราย และยอมรับว่าได้เสพยาเสพติด(ยาบ้า) จริง จนท.จึงได้ควบคุมตัวมาที่ว่าการ อ.เสลภูมิ เพื่อทำบันทึกประวัติบุคคลไว้เป็นหลักฐาน และจะได้ส่งตัวเข้าค่ายบำบัดรักษาตามนโยบายของรัฐบาล/คสช. ต่อไป

๒ ร้านมักเมา ถนนทางเข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หมู่ ๑๔ ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด
๓ ร้านกาสะลอง ถนนทางเข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เลขที่ ๔๖ หมู่ ๑๔ ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ พบนายอนุชา นาไชย อายุ ๓๒ ปี เป็นเจ้าของและผู้ดูแลร้าน ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบการถูกต้อง

สุ่มตรวจหาสารเสพติดกับผู้มาใช้บริการ ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด จนท.จึงขอตรวจสอบเมนูสินค้า พบว่ามีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน ๔ ฉบับ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการลดราคาเพื่อส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความผิดตามมาตรา ๓๐ วรรค ๓ แห่ง พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ พ.ศ.๒๕๕๑ จนท.จึงได้ควบคุมตัวนายอนุชาฯ พร้อมของกลางเมนูรายการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ใบเสร็จรับเงิน ส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.เสลภูมิ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
—///—MOITC:ชมรมสื่อออนไลน์ IT/0817082129-ข่าว
ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27-ภาพ