ร้อยเอ็ดประกาศออกบ้านใส่หน้ากากอนามัย100%ตำรวจบังคับใช้แจกฟรี3ล้านชิ้นใช้ร้อยเอ็ดโมเดลรวมพลังสู้โควิด-19จะไม่ติดต่อถ้าคนไม่ติดต่ออยู่บ้านปลอดภัย

ร้อยเอ็ดประกาศออกบ้านใส่หน้ากากอนามัย100%ตำรวจบังคับใช้แจกฟรี3ล้านชิ้นใช้ร้อยเอ็ดโมเดลรวมพลังสู้โควิด-19จะไม่ติดต่อถ้าคนไม่ติดต่ออยู่บ้านปลอดภัย

/PTV:PALANCHAI TV/nuk-0817082129—

เมื่อวันนี้ 25 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด การประชุม คณะกรรมการ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19(COVID-19) เพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19(COVID-19) โดยการดำเนินงาน ของ นายปิติ ทั้งไพศาล นพ.สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายเกรียงไกร จิตธรรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เลขานุการศูนย์ฯ และคณะกรรมการ ฝ่ายต่างๆ ทั้ง ส่วนราชการ อำเภอ ตำรวจ ทหารมทบ.27 ศึกษาธิการ เหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน เพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19(COVID-19) ใน 6 ด้าน

นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-ให้คณะกรรมการปฏิบัติ ตามตารางควบคุมการปฏิบัติงานการควบคุมโรคโควิด-19 ระยะ 4 เดือน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือน มิถุนายน 2563 ได้แก่ 1.ประชุมติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการข้อปฏิบัติในพื้นที่ทุกสัปดาห์ บริหารจัดการ โดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน แถลงข่าวทุกวัน เวลา 15.00 น.,

2.มาตรการเชิงป้องกัน 2.1ทำหน้ากากอนามัยให้ประชาชนคนละ 3 ชิ้น ภายในเดือนมีนาคม,2.2ค้นหากลุ่มเสี่ยงและกักกันตัวเอง ให้ครบถ้วน 14 วัน,2.3ควบคุมพื้นที่เสี่ยงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเชื่อมั่นว่าปลอดภัยภายมีนาคม,2.4ทำความสะอาดสถานที่ให้ปลอดภัยทุกแห่ง ถึงมิถุนายน,2.5สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างสุขนิสัยในการป้องกันแก่ประชาชน ถึงมิถุนายน

3.การบำบัดรักษาตามอาการและสถานการณ์ภายใต้บุคลากรและอุปกรณ์ที่เตรียมไว้แล้วอย่างเต็มกำลัง ถึงมิถุนายน

และโดยอาศัยหลัก ROI-ET.MODEL รวมพลังสู้โรคโควิด-19

ได้แก่1.ป้องกัน ใช้ระยะห่างสังคม งดกิจกรรมเสี่ยง เหลื่อมเวลาทำงาน ใส่ใจความสะอาด ไม่ให้ติดเชื้อเพิ่ม ใส่หน้ากากอนามัยออกนอกบ้าน ร่วมมือกับมาตรการของรัฐ

2.บำบัดรักษา เตรียมส่งตัวเข้ารักษาและกลับบ้าน เตรียมการดูแลจากใจ เตรียมอาคารสถานที่ เตรียมพร้อมเวชภัณฑ์ เตรียมบุคลากรพร้อม

3.ควบคุม ควบคุมพื้นที่เสี่ยง ทำความสะอาดพื้นที่เมื่อเสี่ยงโรค เจ้าพนักงานควบคุมโรคทุ่มเทเสียสละ ค้นหากลุ่มเสี่ยงให้ครบถ้วน กักกัน 14 วัน ครบทุกคนอย่างเข้มงวด จัดระบบ ส่งกำลัง บำรุง เฝ้าระวัง

โดยสรุป โรคติดต่อจะไม่ติดต่อ ถ้าตนไม่ติดต่อ หยุดเชื้อ เพื่อชาติ อยู่บ้านปลอดภัย ป้องกันได้ดี จะไม่มีผู้เข้ารับการรักษา

มีข้อหารือในการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่

นพ.พิทักษ์พงษ์ พายุพะ รอง นพ.สสจ.รอ. รายงานว่า.-ร้อยเอ็ดพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สองราย ชาย 36 เซียนมวย 1 ราย หญิง 24 ปี 1 ราย ทำงานผับสุขุมวิท กทม. มีผู้ป่วยเฝ้าระวังสอบสวนโรค(PUI) สะสม 78 ราย ไม่พบเชื้อ 72 ราย รอผลตรวจ 6 ราย

สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ข้อมูล ณวันที่ 25 มีนาคม 2563 มีผู้ป่วยเฝ้าระวังสอบสวนโรค(PUI) สะสม 33 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 7 ราย กลับบ้าน 26 ราย ผลการตรวจหาเชื้อ 33 ราย พบเชื้อ 1 ราย ไม่พบเชื้อ 29 ราย รอผล 3 ราย

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด กลับจากกรุงเทพฯ 341 คนถึง24มีนาคม2563 มีชาวต่างประเทศ 26 ราย พ้นกักกัน 14 วัน 25 ราย เหลืออีก 1 ราย,ปัญหาการดูแลคนเสี่ยงในพื้นที่ ยังมีมาตรการที่น่าเป็นห่วง เช่น1ราย หญิง 24 ปี ที่ อำเภออาจสามารถ,อำเภอพนมไพร กลับจากต่างประเทศ 34 ราย พ้นกักตัว 22 ราย ยังไม่พ้นกักตัวจาก เกาหลี 1 ราย ซึ่งเป็นเขตโรคติดต่อที่อันตรายมากเราจะเร่งช่วยเหลือดำเนินการ เพราะมีการตั้งข้อรังเกียจกันแล้ว ที่พบคือความไม่พร้อมการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เป็นที่น่าห่วงอย่างยิ่ง อุปกรณ์การตรวจก็ไม่พร้อม ควรวิเคราะห์ช่วยเหลือด่วน

ท้ายจังหวัดมีหนังสือด่วน ห้ามเจ้าหน้าที่ส่วนราชการออกนอกพื้นที่ในขณะนี้

/PTV:ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท./MOITC/สมนึก บุญศรี-ประธาน/-0817082129—