มุกดาหารผ่อนผันให้ชาวลาวเดินทางกลับประเทศ วันที่ 3 กว่า 1500 คน

มุกดาหารผ่อนผันให้ชาวลาวเดินทางกลับประเทศ วันที่ 3 กว่า 1500 คน

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 63 ที่บริเวณขาออก ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ( มุกดาหาร- สะหวันนะเขต ) พ.ต.อ.นพดล รักชาติ รรท. ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.อุดร ชาวแขก สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ตม. เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร ได้ตรวจคัดกรองแรงงานชาวลาว โดยชาวลาวทุกคน จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายกับเจ้าหน้าที่ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พร้อมยื่นเอกสารยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ โดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เดินทางผ่านเครื่องเทอร์โมสแกนทุกคน ถ้าอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 ทางเจ้าหน้าที่จะให้กักตัว ซึ่งบริเวณด่านจัดเตรียมไว้ให้ และในวันนี้ผ่อนผันให้แรงงานชาวลาวเดินทางกลับประเทศได้เป็นวันสุดท้าย จนถึงเวลา 18.00 น.

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร ได้ให้คำแนะนำให้ยืนห่างกันประมาณ 1 เมตร และให้ล้างมือด้วยสบู่ตามขั้นตอนจนสะอาด ซึ่งอ่างล้างมือมีไว้บริการตามจุดต่าง ๆ บริเวณด่าน ตลอดจนมีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการแรงงานชาวลาวทุกคน
สำหรับคำสั่งของจังหวัดมุกดาหาร เรื่องประกาศ ปิดสถานที่ ร้านอาหาร สถานที่ต่าง ๆ ชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเป็นทางการ ไปจนถึงวันที่ 6 เมษายน หรือจนกว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยจะคลี่คลาย ส่วนมาตรการการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177