ร้อยเอ็ด สองตายาย-ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเลี้ยงวัว, ควายขายเป็นอาชีพพอเลี้ยงปากท้องฯ

ร้อยเอ็ด

สองตายาย-ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพเลี้ยงวัว, ควายขายเป็นอาชีพพอเลี้ยงปากท้องฯ

วันพุธที่(25 มี.ค.63)-ทีมสื่อมวลชนดงแม่เผด-ทีวีได้เดินทางไปพบและมาถึงได้สัมภาษณ์ นายจันทร์ทราย- นางสำลี จงเรียน “ราษฏรบ้านภูเขาทอง” หมู่ที่ 9 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ได้เล่า “ลำดับเหตุการณ์ ว่าหลังจากที่ทำกิน’ “ถูกตัดเป็นถนน อาร์ 12 ระหว่าง จ.มุกดาหาร – อ.แม่สอด จ.ตาก: *ทางราชการได้ให้เงินชดเชย:เพียงเล็กน้อยได้จัดแบ่งสันปันส่วน ก็ไม่เพียงพอจึงเจอครอบครัว ให้กับญาติพี่น้องเลี้ยงลูกหลาน ส่วนนายจันทร์ทรายฯได้พาภรรยามาประกอบอาชีพ เลี้ยงโค จำนวน 6 ตัว กระบือ จำนวน 2 ตัว

โดยได้เลี้ยงโค – กระบือไป วันๆ ตามเขา ตามโคกคำล่มและดงแม่เผด จนโตขึ้นมาก็นานหลายปี ดอกเบี้ยกำไรก็ไม่มี ขายให้กับ นายฮ้อยทมิฬ!! ที่มาขอซื้อไป 2 ตายายก็ขาย ขายตามตลาดนัด โดยมี รายได้จากการขายโค กระบือ ปีละประมาณปีละ 40,000- 50,000 บาท แล้วนำมาซื้อข้าว อาหารมาเลี้ยงลูกหลานต่อไป นอกจากเลี้ยงโค กระบือแล้วยังเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ห่านและยังเลี้ยงหมู่ป่า เป็นอาชีพเสริม ส่งขายตามตลาดนัด ใกล้หมู่บ้าน รูปภาพเลี้ยงวัว กระบือ ก่อนนัดบ่ายสิมานัดปล่อยวัวออกไปเลี้ยงกำลังวัวนอน แล้วกลับไปกินข้าวเที่ยงยุบ่ายๆสิออกมาปล่อยเลี้ยงพะน่าพะนะ สองตายายคู่นี้ สู้ชีวิตหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง จนทุกวันนี้มีแนวทางในการดำรงชีวิตแบบยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวงก็เพียงพอในชีวิตนี้แล้วฯ

________
คณิต ไชยจันทร์ บพิตร จำปา
กูลศักดิ์ แสงศักดิ์ ภาพ/ข่าว-ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน-จากจังหวัดร้อยเอ็ด 101smart city