สัตหีบ เข้มบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบ ร้านอาหารและสถานประกอบการ

สัตหีบ เข้มบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบ
ร้านอาหารและสถานประกอบการ

วันนี้ 24 มี.ค 63 เวลา 14.30 น.นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงบูรณาการร่วมกับสาธารณสุข/เทศบาลเมืองสัตหีบ และผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ ม.1 ม.2 ต.สัตหีบ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 เพื่อขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการร้านอาหาร/ร้านค้าตลาดสดสัตหีบ/สถานเสริมความงาม/ผู้ประกอบการรถยนต์ตู้สาธารณะ

และร้านสะดวกซื้อ เช่น บิ๊กซี/เซเว่น ในพื้นที่ตลาดสัตหีบและบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนวัดสัตหีบ รวมจำนวน 10 แห่ง ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19
ผลการดำเนินการ ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และจะดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี โดยเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว ปชส.ฝ่ายความมั่นคงอำเภอสัตหีบ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645