จังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 2 รายตรวจหาจำนวน 67 ราย ตรวจแล้วไม่พบ 61 ราย และรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 ราย

จังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 2 รายตรวจหาจำนวน 67 ราย ตรวจแล้วไม่พบ 61 ราย และรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 ราย

/PTV:/PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

วันนี้ (24 มีนาคม 2563) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน
ครั้งที่ 5 ประจำวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เรื่อง สถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 2 ราย ส่วนผลการตรวจผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 67 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 61 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 ราย ข้อมูลการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย (จีน เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน) (ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563) มีผู้แยกกักกันตัวเองที่บ้านพักจำนวน 99 คน ติดตามเฝ้าระวังครบ 14 วัน จำนวน84คน และอยู่ในระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 15 คน ส่วนการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง จำนวน 29 ประเทศ (ตามประกาศของกรมควบคุมโรค) คุมไว้สังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 258 คน ติดตามครบ 14 วัน 221 คน อยู่ระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 37 คน
เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โรคนี้ติดต่อได้ทางละอองฝอยของสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ละอองจากการไอจาม ในระยะ 1 – 2 เมตร หรือ การพูดคุยใกล้ชิด การสัมผัสสารคัดหลั่งที่อยู่ตามสิ่งของต่างๆ แล้วไปโดนเยื่อบุต่างๆ เช่น ตา จมูก ปาก ประกอบกับการแพร่เชื้อ สามารถติดต่อจากผู้ที่ติดเชื้อที่ยังไม่แสดงอาการได้ ถ้ามีการติดเชื้อในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรง จะมีโอกาสติดเชื้อและเสียชีวิตได้มากกว่าคนทั่วไป

ดังนั้น จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอความร่วมมือกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพและปริมณฑล ได้มีการป้องกันการแพร่เชื้อโรคไปสู่บุคคลในครอบครัว โดยให้แยกตัวออกจากผู้อื่นเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน และให้มีการปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้ ไม่เข้าใกล้หรือสัมผัสกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือเด็กอย่างเด็ดขาด โดยรักษาระยะห่าง 2 เมตร แยกห้องพักและของใช้ส่วนตัวกับคนอื่น ไม่ควรนอนรวมกันในห้องปรับอากาศไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนอื่น และให้แยกของใช้ส่วนตัว และแยกทำความสะอาด ควรสวมหน้ากากอนามัยผ้าตลอดเวลาที่จะออกจากห้องพัก ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ นาน 20 วินาที หลีกเลี่ยงการ หยิบจับ สัมผัส และไม่ใช้โทรศัพท์ร่วมกับคนอื่น หากมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด หรือ โทร.1669

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมทั้งผู้ป่วยทุกโรค ไม่ควรออกจากบ้าน และไม่ควรไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก เช่น ตลาด งานบุญต่างๆ เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด – 19 หากติดเชื้อ ก็จะมีอาการรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป
จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอความร่วมมือทุกท่าน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

“ล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากอนามัย อยู่ไกลกัน 2 เมตร”โควิดติดง่ายป้องกันไว้กันทุกคน

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/อรรถวุธ ทัพโพธิ์/เลขาผวจ.รอ.-ภาพ