สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ครบรอบ 105 ปี การสหกรณ์ไทย

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ครบรอบ 105 ปี การสหกรณ์ไทย

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. นายนิรันดร์ มูลธิดา สหกรณ์จังหวัดตาก นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวัน สหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ครบรอบ 105 ปี การสหกรณ์ไทย ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ณ บริเวณหน้าอาคารฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก กิจกรรมประกอบด้วย การวางพานพุ่มถวายพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย การอ่านสารของนายกรัฐมนตรี ( พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และการกล่าวคำถวายสดุดี พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย