ทหารสหรัฐอเมริกาที่มาร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ ที่อำเภอเขาคิชฌกูฎ เข้าศึกษาดูงาน การผลิตสื่อ ต่างๆ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี

ทหารสหรัฐอเมริกาที่มาร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ ที่อำเภอเขาคิชฌกูฎ เข้าศึกษาดูงาน การผลิตสื่อ ต่างๆ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี

เช้าวันนี้ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี นายคมกริช มหามนตรี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายคณากร ประกอบชัยชนะ หัวหน้าฝ่ายข่าว ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข่าวทีวี และขั้นตอนการผลิตข่าวทีวี ทหารจากกองทัพสหรัฐอเมริกา ที่เดินทางมาฝึก คอบร้าโกลด์ ปี2020 ที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 3 นาย โดยได้เดินทางมาดูขั้นตอนการออกอากาศ และระบบเทคนิค รวมทั้ง สอบถามถึงประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ เช่น กรณีไฟป่า ในหลายๆจังหวัดภาคตะวันออก และเรื่องเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นต้น
สำหรับการ เข้าศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี ในครั้งนี้ เพื่อศึกษาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดจันทุบรี ที่ทางกองทัพใช้เป็นสถานที่ฝึก คอบร้าโกลด์ ปี2020 โดยก่อนหน้านี้ได้เข้าไปดูงานการปลูกทุเรียนของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ดูงานโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ทหารกองทัพสหรัฐอเมริกา ยังได้ร่วมสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียน วัดตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยแล้วเสร็จกว่า 70 เปอร์เซ็นและทำการส่งมอบก่อนการฝึก จะเสร็จสิ้น
สำหรับการฝึกคอบร้าโกลด์ เป็นการฝึกร่วม/ผสมทางการทหารระดับพหุภาคีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย เริ่มครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีประเทศอื่น ๆ เข้าร่วม ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชาติต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมความสงบสุขและความมั่นคงในภูมิภาค

//สุปราณี แก้วหุง//จันทบุรี