อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมปรึกษาหารือและลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวที่ประสพอุบัติเหตุทางถนน กรณีรถตู้พลิกคว่ำและเกิดไฟไหม้อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมปรึกษาหารือและลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวที่ประสพอุบัติเหตุทางถนน กรณีรถตู้พลิกคว่ำและเกิดไฟไหม้อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566มีนายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจฯ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นางอัมพวัน แสงทอง พัฒนาการอำเภอ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับหัวหน้าส่วนราชการ ในการระดมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน กรณีรถตู้พลิกคว่ำ เกิดเพลิงไหม้ ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา มีผู้เสียชีวิต จำนวน 11 ราย บาดเจ็บ 1 ราย ตามที่เป็นข่าว มีประชาชนในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 3 ราย 1.นางทองยุ่น แสนโท อายุ56 ปีหมู่ที่11ต.ปลาค้าว
2.นางสาวอุทัย อุตราช อายุ 48 ปี หมู่ที่ 9 ต.นาผือ
3.เด็กชายกฤติเดช สาตะสิน อายุ6 ปีหมู่ที่ 9 ต.นาผือ
นายอำเภอเมืองอำนาจฯได้มอบหมายให้นายธีระพงษ์ ยงยุทธ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสำนักงานสาธารสุขจังหวัอำนาจเจริญ
ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ปลอบขวัญ เยียวยาจิตใจ ครอบครัว ของนาง ทองยุ่น แสนโท บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 11 ต.ปลาค้าวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถตู้โดยสาร และจะได้ออกเยี่ยมทุกครอบครัวต่อไป

ขณะนี้ร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 11 ราย กำลังตรวจเอกลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวช ณ โรงพยาบาลตำรวจและญาติผู้เสียชีวิตทุกรายได้เดินทางมาติดต่อรับศพ เพื่อจะนำมาบำเพ็ญกุศล ที่บ้านเกิดต่อไปและอื่นๆ อีกด้านในเบื้องต้นบริษัทประกันชีวิต กำลังดำเนินกา เพื่อจะจ่ายเงินให้กับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามสัดส่วนที่ได้ประกันชีวิต ผู้สื่อข่าวได้สังเกต เห็นว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 3 รายอยู่ในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญประชาชนในชุมชนก็มาให้กำลังใจกับครอบครัวญาติติพี่น้องที่ได้เสียชีวิตญาติผู้เสียชีวิต ยังได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจะได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับผู้เสียชีวิตรวมทั้ง 11 รายด้วย

ภาพ/ข่าวประวัติ นิชิเตชะยศสกุล