เมืองพัทยาพร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ตามสถานการณ์โควิด-19

เมืองพัทยาพร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ตามสถานการณ์โควิด-19

นายสนธยา คุณปลื้ม เปิดเผยหลังรัฐบาลและศบค.ได้มีการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ในพื้นนำร่องท่องเที่ยว เพื่อให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลับมาฟื้นตัว ว่า ขณะนี้มืองพัทยาได้มีการจัดตั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไว้แล้ว ทั้งการจัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 ไว้ก่อนการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน แต่พอเกิดการแพร่ระบาดสายพันธุ์ดังกล่าว จึงได้มีการปรับรูปแบบการจัดเทศกาลตรุษจีนในปีนี้จากการที่จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง มีคอนเสิร์ตและการแสดงต่าง ๆ ในการเฉลิมฉลองและส่งเสริมการท่องเที่ยว มาเป็นเพียงการจัดตามพิธีกรรมตามขนมธรรมเนียมประเพณีของคนจีน และจะมีการจัดเซ่นไหว้ พร้อมประดับเมืองให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนเท่านั้น ด้วยยังอยู่ในช่วงการป้องกนการแพร่ระบาดโควิด-19

ส่วนในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่น ๆ อย่างเช่น เทศกาลดนตรีเมืองพัทยา หรือ Pattaya Music Festival ในช่วงเดือนมีนาคม เทศกาลสงกรานต์และวันไหล ยังคงเดินหน้าจัดงานตามปกติ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งในแต่ละเทศกาลนั้น ๆจะมีการจัดหรือไม่รูปแบบจะเป็นอย่างไร จะต้องมาพิจารณาและประเมิณการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงเวลาที่ใกล้จะถึงการจัดเทศกาลนนั้น ๆ อีกครั้ง ทั้งนี้การจัดตั้งงงบประมาณไว้เป็นการเตรียมการเอาไว้ก่อนเหมือนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมา โดยการจัดกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้ภาพรวมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเมืองพัทยากลับมาคึกคักและมีสีสันอีกครั้ง หากสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อไป