ผู้ว่าเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง (ฉก.เสือดำ)

ผู้ว่าเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง (ฉก.เสือดำ)

///////////////////////////////////////////
วันที่ 24ม.ค.65 เวลา 14.30น. นายกองเอก ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงโดยภาคประชาสังคม ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง (ฉก.เสือดำ) โดยมี นายกองเอก ประสงค์ หล้าอ่อน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ฝึกอบรมเข้าร่วม สำหรับการฝึกอบรมฯในครั้งนี้ มีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 นาย จาก 26 กองร้อย ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งสำหรับการฝึกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2565

ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกอาสากองรักษาดินแดน ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจสอบจับกุมผู้กระทำผิดในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

///////////////////////////////////
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ ///// รายงาน ///////