พะเยาตำรวจจับมือปั๊ม ปตท ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ช่วยผู้ป่วยติดเตียง

พะเยาตำรวจจับมือปั๊ม ปตท ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ช่วยผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 25 มกราคม 2561 49 รายงานว่า พ.ต.อ.ศักดา ขำโพธิ์ทัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรพะเยา ร่วมกับปั๊มปตท แม่ใส กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ด้วยการทำ โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ในเขตรับผิดชอบ และนำข้าวสารอาหารแห้ง แพมเพิส ช่วยผู้ป่วย ในพื้นที่ตำบลแม่ใสและตำบลบ้านสาง เพื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงต หลังออกสำรวจรายชื่อตามชุมชนว่า ผู้ใดป่วยติดเตียง มีสภาพความเป็นอยู่ยากไร้

พ.ต.อ.ศักดา ขำโพธิ์ทัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรพะเยา กล่าวว่า โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ จึงได้ประสานภาคีเครือข่ายเจ้าของปั๊ม ปตท แม่ใส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ จิตอาสา รวมกันช่วยผู้ป่วยติดเตียงและด้อยโอกาส ร่วมกันแบ่งปันผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ยายวัย 90 ผู้ป่วยติดเตียง ปั้นฝันฉันกิน ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองจัง หวัดพะเยา ได้ให้พร เพื่อให้เป็นสิริมงคลอีกด้วย พ.ต.อ.ศักดา ฯ ยังเชื่อว่า ประชาชนจะให้ความไว้วางใจ เป็นมิตรกับตำรวจมากขึ้น ทำให้ภาพลักษณ์องค์กรดีขึ้นสิ่งสำคัญมากกว่านั้น คือ ผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้จะได้รับการเยียวยา ลดภาระรายจ่าย มีกำลังใจดีขึ้น