จ.จันทบุรีประกอบพิธีรับหนังสือพระราชทาน”เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์”สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา แก่ อำเภอและโรงเรียนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า

จ.จันทบุรีประกอบพิธีรับหนังสือพระราชทาน”เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์”สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา แก่ อำเภอและโรงเรียนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า

วันนี้ ( 24 พ.ย.64 ) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำผู้แทนนายอำเภอ 8 อำเภอ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 และผู้แทนสถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีเข้ารับมอบหนังสือพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เป็นองค์ประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริ สมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า

รวมทั้ง อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ปัจจุบันโครงการพัชสุธาคชานุรักษ์ได้ดำเนินการมาครบ 2 ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี -สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้พระราชทานหนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์”เพื่อพระราชทานแก่อำเภอ และโรงเรียนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก