กาชาดจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการฉีดวัคซีน (Moderna) ในกลุ่มผู้สูงอายุ

กาชาดจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการฉีดวัคซีน (Moderna) ในกลุ่มผู้สูงอายุ

นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด สุโขทัย พร้อมด้วย นายอำเภอศรีสำโรง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอศรีสำโรง ปลัดอำเภอศรีสำโรง และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการฉีดวัคซีน (Moderna) โครงการร่วมสภากาชาดไทยกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ชึ่งจังหวัดสุโขทัยได้รับจัดสรรวัคซีน (Moderna) จากโครงการร่วมสภากาชาดไทยกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย งวดแรกจำนวน 280 โดส จะฉีดให้กับประชาชนผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป คนไข้ติดเตียง ผู้พิการ โดยได้กระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดสุโขทัยเรียบร้อยแล้ว

กิตติ พรดวงจันทร์. สุโขทัย. 0821632939