เปิดแล้ว!.. กินปลา กินกุ้ง @ทุ่งบางพลวง

เปิดแล้ว!.. กินปลา กินกุ้ง @ทุ่งบางพลวง

จังหวัดปราจีนบุรีเปิดศูนย์การศึกษาการแปรรูปฯ ส่งเสริมสนับสนุนร้านอาหาร

วันนี้(24 ก.ย.63)เวลา 11.00 น.ที่ศูนย์การศึกษาการแปรรูปและจำหน่ายสินค้าประมงแปลงใหญ่บางพลวง ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบบบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์การศึกษาแปรรูปและจำหน่ายสินค้าประมงแปลงใหญ่บางพลวง ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อช่วยให้สินค้าประมงที่มีปัญหาล้นตลาด ราคาตกต่ำ ได้รับการแก้ไข ในระดับหนึ่งด้วยการจัดตั้งศูนย์ฯ ในรูปแบบร้านอาหาร “กินปลา กินกุ้ง@ทุ่งบางพลวง” ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรีได้อีกทางหนึ่ง

/////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ 087-8789225ปราจีนบุรี