สตูล องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง Live สดผ่าน Facebook อบต.ควนกาหลง งานเทศกาลปั่นชมสวน ชวนชิม อิ่มผลไม้ ครั้งที่ 7

สตูล องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง Live สดผ่าน Facebook อบต.ควนกาหลง งานเทศกาลปั่นชมสวน ชวนชิม อิ่มผลไม้ ครั้งที่ 7 ภายในงานมีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ตำบลควนกาหลง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง Live สด งานเทศกาลปั่นชมสวน ชวนชิม อิ่มผลไม้ ครั้งที่ 7 แบบ New Normal “Bike & Taste Fruit Festival 2021” ภายในงานมีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เช่น ทุเรียน สละ เงาะ มังคุด ลองกอง จำปาดะ สะตอ ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ตำบลควนกาหลง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดย Live สด ผ่าน Facebook อบต.ควนกาหลง ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จ.สตูลได้จัด Live เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 สิงหาคม 2564ที่ผ่านมาเริ่ม Live เมื่อเวลา 10.00 น. เป็นต้นไปผลไม้ที่นำมาขายก็เป็นราคาช่วยชาวสวนลดแลกแจกแถม และเป็นผลไม้สดจากสวนจึงทำให้มีผู้สนใจเข้ามาอุดหนุนผลผลิตของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก เราจะฝ่าวิกฤตโควิด19นี้ไปพร้อมกันอีกครั้ง

นายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลและจังหวัดไกล้เคียงเชิญชวนมาเที่ยวในพื้นที่อำเภอควนกาหลงเพราะจะมีการปั่นไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้และยังมีกิจกรรมต่างๆให้นักปั่นร่วมทำระหว่างทาง ได้แก่ ปั่นจักรยานตามเส้นทางในพื้นที่ตำบลควนกาหลงโดยเข้าชมสวนผลไม้ ชมสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมปล่อยปลา ณ อ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทโนโลยีสตูลและอีกหลายกิจกรรมที่รอให้ทุกท่านมาสัมผัสธรรมชาติ

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล