สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จันทบุรี มอบถุงยังชีพผ่านสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จันทบุรี มอบถุงยังชีพผ่านสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19

บ่ายวันนี้ ( 23 ส.ค.64 ) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายจารึก สีอ่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดจันทบุรี พรรคพลังท้องถิ่นไทยได้นำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค อาหารแห้ง สิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตมามอบให้แก่จังหวัดจันทบุรีเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจำนวน 100 ชุด โดยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี

นำคณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบก่อนที่สมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีจะนำไปเก็บรวบรวมไว้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และ นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ยากไร้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก