เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้บรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ พร้อมด้วยนายสมโภช พิศาภาคย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ

การลงพื้นที่ในครั้งนี้เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน แผนปฏิบัติการ การผลิตสมุนไพร การบริหารจัดการพื้นที่ และความพร้อมในการจัดงานเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามนโยบายของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” และสมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกันอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดย ส.ป.ก. จะจัดงาน Kick off มอบพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจรและพืชสมุนไพรอื่น ๆ เช่น ขิง ข่า กระชายขาว ขมิ้นชันและตะไคร้ ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 นี้ โดยจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ(ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 72 จังหวัด) สำหรับจังหวีดพระนครศรีอยูธยา ได้จัดงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา