พะเยา ฝนตกหนักน้ำท่วมขังรอระบายระดับสูงสถานีขนส่งพะเยา

พะเยา ฝนตกหนักน้ำท่วมขังรอระบายระดับสูงสถานีขนส่งพะเยา

ฝนที่ตกหนักในช่วงเย็นที่ผ่านมา ส่งผลทำให้น้ำไหลเอ่อเข้าท่วมในพื้นที่สถานีรับส่งผู้โดยสารงจังหวัดพะเยา ในระดับที่สูงเนื่องจากน้ำรอการระบาย โดยล่าสุดใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถระบายน้ำออกลงสู่กว๊านพะเยาได้ และขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมขังกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

สภาพบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีขนส่งจังหวัดพะเยา ในพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ต้องเต็มไปด้วยน้ำเข้าท่วมขังเต็มพื้นที่บริเวณของสถานีโดยสาร หลังเกิดฝนตกหนักลงมาในช่วงเย็นที่ผ่านมา จนส่งผลให้น้ำไม่สามารถระบายได้ทัน จึงเกิดการท่วมขังในระดับที่สูง ซึ่งระดับน้ำเข้าท่วมมีความสูงประมาณ 30 ถึง 50 เซนติเมตร รถที่เดินทางบริเวณสถานีขนส่งต้องประสบกับสภาวะที่เข้าออกลำบาก เนื่องจากระดับน้ำอยู่ในระดับที่สูง และพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ลุ่ม ส่งผลให้น้ำเข้าท่วมขังจนไม่สามารถระบายออกได้ทัน ในขณะที่ฝนตกลงมาอย่างหนัก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จึงทำให้สถานการณ์น้ำลดลงสู่ภาวะปกติล่า สุดในขณะนี้น้ำบริเวณดังกล่าวสามารถระบายลงสู่กว๊านพะเยาได้และรถยนต์โดยสารสามารถที่จะเข้าและรับส่งผู้โยสารภายในบริเวณสถานีขนส่งได้ตามปกติ