สตูล เปิดโครงการยกระดับการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว กิจกรรม เปิดหน่วยบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวสตูล(ปากบาราณ)

สตูล เปิดโครงการยกระดับการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว กิจกรรม เปิดหน่วยบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวสตูล(ปากบาราณ)

ณ ลานจุดชมวิว 18 ล้าน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 เป็นประธานเปิดหน่วยบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวสตูล(ปากบารา) ณ ลานจุดชมวิว 18 ล้าน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยที่ปากบารา 7 นาย และหลีเป๊ะ 2 นาย รวม 9 นาย โดยสถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของนักท่องเที่ยว และภัยคุกคามที่ก่อให้เกิดผลเสียอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด คือ จ.สงขลา และจ.สตูล โดยเฉพาะจ.สตูล เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติทางทะเล 2 แห่ง คืออุทยานแห่งชาติตะรุเตา มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือเกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง-ราวี เกาะหินงาม เกาะไข่และเกาะตะรุเตาฯลฯ ส่วนอุทยานแห่งชาติหมู่เกะเภตรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ เกาะบุโหลน เกาะลิดี หมู่เกาะเภตราและชายหาดปากบารา นอกจากนี้ยังมีอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ซึ่งมีความสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้เขตร้อนชื้น แหล่งท่องเที่ยวทางบกอีกมากมาย รวมทั้งยังเป็นแหล่งอุทยานธรณีโลกส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นจำเป็นให้มีการขยายการบริการและเพิ่มช่องทางช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสร้างความประทับใจและความปลอดภัยที่จะเกิดต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 กล่าวว่าโครงการยกระดับการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในกิจกรรมเปิดหน่วยบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวจ.สตูล(ปากบารา) เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของนักท่องเที่ยวในเขตรับผิดชอบจ.สตูล เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจและเดินทางมาท่องเที่ยวในจ.สตูลเพิ่มมากขึ้น เป็นการยกระดับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว สร้างความสำพันธ์อันดีระหว่างตำรวจท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ โดยในหน่วยบริการจะมีเจ้าหน้าที่ 9 นายพร้อมอาสาสมัครท่องเที่ยว 60 นายมาช่วยเหลือในด้านบริการ

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวจังหวัดสตูล