จันทบุรี-ผู้มีจิตศรัทธาหลั่งไหล ร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษา กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง อีก 133 ทุน รวม 1,733 ทุน ให้โอกาสเด็ก เยาวชน ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา กำหนดมอบทุน 27 ก.ย.62

จันทบุรี-ผู้มีจิตศรัทธาหลั่งไหล ร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษา กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง อีก 133 ทุน รวม 1,733 ทุน ให้โอกาสเด็ก เยาวชน ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา กำหนดมอบทุน 27 ก.ย.62

พระครูประดิษฐ์ศาสนการ หรือหลวงปู่นงค์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินท์ ประธานที่ปรึกษากองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 ที่พุทธมณฑล จังหวัดจันทบุรี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดจันทบุรี จะจัดโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 2 ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ใฝ่ดี ใส่ใจการศึกษา มีจิตสาธารณะในจังหวัดจันทบุรี ทั้ง 10 อำเภอ รวม 1,600 ทุน เป็นเงิน 2,300,000 บาท พร้อมทั้ง จัดแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ แข่งขันคัดลายมือ ประกวดเรียงความ ตอบปัญหาธรรมะ แข่งขันทักษะทางดนตรีไทย วงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม,วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่,วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว และ รำวงกลองยาว ชิงทุนการศึกษารวม 469,800 บาท เป็นการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดจันทบุรี สร้างขวัญ กำลังใจแก่เด็ก แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมให้เด็ก และ เยาวชนที่ประพฤติดี มีความกตัญญู ใฝ่ศึกษา ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนที่ดีงามตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม หลังจากเปิดรับสมัครและคัดเลือกเด็กที่จะได้รับสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษาปรากฏว่ามีผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้ง พระภิกษุสงฆ์หลายรูปได้ร่วมบริจาคเงินสมทบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็ก และ เยาวชนระดับชั้น ประถมศึกษา 1 – 6 ทุนละ 1,000 บาท เพิ่มเติมอีก 133 ทุน เป็นเงิน 133,000 ถ้ารวมกับทุนของกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง 2,300,000 บาท จะรวมเป็น 2,433,000 บาท จึงทำให้เด็ก เยาวชน มีโอกาสได้เข้าถึงทุนการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ส่วนผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานในวันจัดงานสามารถติดต่อได้ที่วัดพลวง หรือวัดทุ่งตาอินทร์ หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 2507 4974 ( ภาพจากแฟ้ม )

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก