เริ่มแล้ว กับโครงการ #ถนนสวยด้วยหัวใจ

#เริ่มแล้ว กับโครงการ #ถนนสวยด้วยหัวใจ โดย ส.ส.นักพัฒนาเพื่อสังคม ดร.สฤษดิ์ บุตรเนียร ส.ส.ปราจีนบุรี เขต 3 ลงพื้นที่ร่วมหารือ กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี

โดยได้รับการสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี ของเราให้เป็นเมืองน่าอยู่
โดยเริ่มจากการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อสร้างทัศนียภาพให้สวยงาม ตลอดเส้นทางตั้งแต่หน้าบริเวณวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ผ่านหน้ากบินทร์เครน ตลอดเส้นทางมาถึงสี่แยกสามทหารกบินทร์บุรี รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ขอขอบคุณ เรือนจำกบินทร์บุรี ที่สนับสนุนกำลังพล ร่วมด้วย วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี, กบินทร์เครน, ศูนย์ไปรษณีย์กบินทร์บุรี, ศูนย์นิสสัน และผู้นำชุมชน ทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาชุมชนของเรา