กองทุนพลมืองอาสาประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด “มอบวัสดุทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19)”ทุกอำเภอ

กองทุนพลมืองอาสาประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด
“มอบวัสดุทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19)”ทุกอำเภอ

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล20อำเภอ รับมอบวัสดุทางการแพทย์ สิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19)โรงพยาบาลสนาม20อำเภอจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยกองทุนพลเมืองอาสาประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับ หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต ประธานหอการค้าจังหวัดรัอยเอ็ดและประธานกองทุนพลมืองอาสาประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

ได้แก่
นายแพทย์จตุรงค์ ธีระกนก อดีตสมาชิกวุฒิสภา นางจิรภา ธีระกนก อดีตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้มอบวัสดุทางการแพทย์ สิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ให้กับโรงพยาบาลสนาม 20 อำเภอ ได้แก่ชุด PPE(ชุดตรวจคนไข้) ชุดยังชีพ เครื่องคอมพิวเตอร์ กระติกน้ำร้อน เครื่องตรวจวัดออกซิเจน อื่นๆรวมมูลค่า 138,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลสนามที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป
พร้อมกันนี้นายจักรพันธ์ มงคลศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร 4MIN SKIN RPC GROUP ได้มอบผลิตภัณฑ์ สบู่ล้างหน้าเกรดพรีเมี่ยม เฟเซียล วิน โซป เซนซิทีฟทุกโรงพยาบาลอีกด้วย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว