ศรีสะเกษ !! เปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอพยุห์ขนาด 50 เตียง รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวร้สโควิด-19

ศรีสะเกษ !! เปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอพยุห์ขนาด 50 เตียง รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวร้สโควิด-19

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่โรงพบาลสนามอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอพยุห์ ขนาด 50 เตียง รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยมี นายสมานมิตร มิมาชา นายอำเภอพยุห์ สาธารณสุขอำเภอพยุห์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอพยุห์ ซึ่ง ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 อำเภอพยุห์ มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 52 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลสนามอำเภอศิลาลาด

ในโอกาสนี้ นายมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบถุงชุดอาหารว่าง สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สำหรับผู้ป่วยใช้ในระยะ 14 วัน ให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อำเภอพยุห์ ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวร้สโควิด-19 ของอำเภอพยุห์ด้วย
นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ป่วยติดเชื้อไวร้สโควิด-19 รายใหม่ ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 จำนวน 208 ราย สะสมเป็น 2,344 ราย รักษาต้วอยู่ที่โรงพยาบาล จำนวน 1,212 ราย และเสียชีวิตจำนวน 9 ราย

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ