สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มอบพันธุ์ผักตามโครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริ”

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มอบพันธุ์ผักตามโครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริ”

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางรัตนา ตาเฮร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่เขตเทศบาลตำบลรือเสาะ มอบเมล็ดพันธุ์ผักซึ่งได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักตราเครื่องบิน จากบริษัท เจียไต๋ จำกัด โดยในการนี้ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้บริหาร เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน และกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลรืเสาะ โดย นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ ให้เกียรติรับมอบเมล็ดพันธุ์ผัก พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน และกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลรือเสาะ เป็นการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน

” และเพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนในชุมชนให้หันมาปลูกผักกินเอง ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับฐานราก สร้างความรักความสามัคคีในครอบครัว มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค มุ่งมั่นลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้เริ่มมีการรณรงค์ปลูกผักสวนครัวตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เพื่อให้ครบทั้ง 23 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลรือเสาะ ประชาชนได้บริโภคผักสด ปลอดสารพิษ โดยไม่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง นอกจากจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แล้ว ยังสามารถสร้างค่านิยมที่ดี ในการรู้จักแบ่งปันให้กับคนในชุมชน สร้างมิตรภาพที่แน่นแฟ้มยิ่งขึ้นอีกด้วย สร้างความสุขใจให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับ ในยามวิกฤตโรคโควิด – 19 กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้