พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.32 มอบหมายให้ ร.ท.รัตนะ พูลสวัสดิ์ ร้อย.ทพ.3206 จัด กพ.4 นาย ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง อ.ทุ่งช้าง ,อส.อ.ทุ่งช้าง, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, คณะทำงานพลเมืองอาสาประชารัฐ อ.ทุ่งช้าง, ทีมงาน One health อ.ทุ่งช้าง,คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง(พชอ.) ระดับตำบล (พชต.), อสม.ต.งอบ,และคณะกิ่งกาชาด อ.ทุ่งช้าง ร่วมเข้าเยี่ยมเยือนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากกิ่งกาชาด อ.ทุ่งช้าง

เมื่อ 23 มิ.ย.62, 09.00 พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.32 มอบหมายให้ ร.ท.รัตนะ พูลสวัสดิ์ ร้อย.ทพ.3206 จัด กพ.4 นาย ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง อ.ทุ่งช้าง ,อส.อ.ทุ่งช้าง, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, คณะทำงานพลเมืองอาสาประชารัฐ อ.ทุ่งช้าง, ทีมงาน One health อ.ทุ่งช้าง,คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง(พชอ.) ระดับตำบล (พชต.), อสม.ต.งอบ,และคณะกิ่งกาชาด อ.ทุ่งช้าง ร่วมเข้าเยี่ยมเยือนและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากกิ่งกาชาด อ.ทุ่งช้าง โดยมีนาย เกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นอภ.ทุ่งช้าง เป็นประธานพิธีมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงพิการทางการเคลื่อนไหวและพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้กับราษฎร บ.ขุนน้ำลาด ม.7, บ.น้ำลาด ม.6 ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จว.น.น. จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. บ้านเลขที่ 45 ม.7 ต.งอบ อ.ทุ่งช้างฯ ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

2. บ้านเลขที่ 86 ม.7 ต.งอบ อ.ทุ่งช้างฯ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้

3. บ้านเลขที่ 46 ม.6 ต.งอบฯ ซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวช

4.บ้านเลขที่ 32 ม.6 ต.งอบฯ ซึ้งป่วยเป็นโรคมะเร็งปอด