ผบ.มทบ33 เป็นประธานปลูกต้นไม้รวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

ผบ.มทบ33 เป็นประธานปลูกต้นไม้รวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ลานหน้ากองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่.33 ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พลตรีสืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 โดยมีนายทหาร ประกอบรอง ผบ.มทบ.33 เสณาธิการ นายทหารนายสิบ ในสันกัดร่วมในพิธีปลูกต้นรวงผึ้งในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงกัน
ทั้งนี้ด้วยรัฐบาลได้ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคเอกชน ประชาชน ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานต้นรวงผึ้ง อันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 และต้นไม้รวงผึ้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นทั่วประเทศกันตลอดไป