นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รอง ผวจ. พช. เป็นประธานเปิดงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ………ณ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ม.2 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ………..

นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รอง ผวจ. พช. เป็นประธานเปิดงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 6/2562 โดยมีนายเสรี หอมเกษร นอ.เมือง พช. เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ นายก อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขต อ.เมือง พช. ให้การต้อนรับ ในการนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนและมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ดังนี้
– กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จำนวน 5 ทุน
– ทุนการศึกษาจากเหล่ากาชาด จ.พช. จำนวน 20 ทุน
– ทุนแม่บ้านมหาดไทย จำนวน 5 ทุน
– บ้านพักเด็กและครอบครอบ จ.พช. จำนวน 5 ราย
– มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ค 20 ราย
– เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์และเรือนจำอำเภอหล่มสัก มอบทุนการศึกษา แห่งละ จำนวน 2 ทุน
– มองสิ่งของช่วยเหลือแก่ราษฎร จำนวน 200 ชุด
ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณโรงเรียนห้วยใหญ่ และร่วมปล่อยปลา ณ คลองหน้าวัดศรีสญชัย ม.2 ตำบลห้วยใหญ่
เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสะแกงาม ม.3 ตำบลห้วยใหญ่ ร่วมประชุม เพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง