ร้อยเอ็ด-ไทยประกันชีวิตขอพร!! รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพรปีใหมไทย ่ 2562

ร้อยเอ็ด-ไทยประกันชีวิตขอพร!! รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพรปีใหมไทย ่ 2562

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่(23 เมษายน 2562) 1 ชุมชนหนึ่งที่ปรึกษามืออาชีพไทยประกันชีวิต ร่วมกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพรปีใหมไทย 2562 ่ให้ร่ำรวย โดยมีเจ้าหน้าที่ไทยประกันชีวิตพร้อมด้วยประธานผู้จัดการภาคอาวุโสร่วมให้การต้อนรับอย่าง เป็นกันเองในครั้งนี้ ทีมเจ้าหน้าที่ไทยประกันชีวิตพร้อมคณะกรรมการ เริ่มกิจกรรม ใน กิจกรรมมีการรำวงร้องเพลงอย่างสนุกสนาน ร่วมตอบปัญหาชิงรางวัล พร้อมรดน้ำดำหัวขอพร ให้ โชคดีปี 2562 ปีใหม่ไทย พร้อมรับร่มของ ที่ระลึกปลอบใจ เป็นจำนวนมากในครั้งนี้
ณ ห้องประชุม ประชุมชั้น 3 บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน สาขาร้อยเอ็ด 392 หมู่ 2 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพข่าว
สื่อฯประจำจังหวัดร้อยเอ็ด