สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

♥️🌏🌼 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

เวลา 09.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ โดยพระสงฆ์ 21 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ต่อด้วยพิธีถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอัฐิพระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทัสสนมหาเถร )อายุ 74 พรรษา 54 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 6 และอดีตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 4 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดพระแก้ว ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.00 น. คณะทำงานติดตามสถานการณ์การระบาดของเชิ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิค-19 จัดประชุมหารือ ที่ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 10.00 น. จังหวัดเชียงราย เปิดแถลงข่าวสถานการณ์การระบาดของเชิ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิค-19 ที่ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 10.00 น. แขวงทางหลวงเชียงราย ที่ 1 กรมทางหลวง จัดประชุมและประชาสัมพันธ์โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
🍍🍎🍇🍋🍓🍒🎯🌏⛰