มุกดาหาร วันรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า

มุกดาหาร วันรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 24ก.พ. 63 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2563 โดยมีนายฉลาด ชาญฤทธิเสน ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ( อุบลราชธานี ) เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมปล่อยขบวนเพื่อรณรงค์หยุดการเผาป่า เผาวัสดุเชื้อเพลิง ลดหมอกควันในอากาศ ร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญ เร่งรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่าง ต่อเนื่อง ที่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติห้วยสิงห์บ้านโนนศรี ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กิจกรรมที่ จัดครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ ให้ประชาชนและเกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่าและจุดไฟเผา วัชพืชในไร่นา เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้ เกิดความตระหนักรู้ถึง อันตรายของควันพิษที่เกิดจากไฟป่า ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการจุดไฟเผาป่า
นอกจากนั้นสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ( อุบลราชธานี) ยังได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ เรื่องป่าไม้ แหล่งน้ำ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการรักษาป่า และการป้องกันการเกิดไฟป่าโดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชนจากพื้นที่ต้องเข้าใจถึงแนวทางการทำแนวกันไฟ งดเผาพืชไร่ในพื้นที่โล่งและในป่าโดยเด็ดขาด รวมทั้งการช่วยกันเฝ้าระวัง

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177