ร้อยเอ็ด/… โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”พร้อมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ร้อยเอ็ด/…
โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”พร้อมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันนี้จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563เวลา 13.00 น.จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมหัวหน้าส่วนราขการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดศาลเจ้าปู่กุดเป่ง.บ้านเกษตร ม.9 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
เวลา 13.30 น นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมผู้เข้าร่วมพิธี ถวายความเคารพพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ประธาน กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โครงการจิตอาสา”เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดศาลเจ้าปู่กุดเป่ง อำเภอโพนทอง เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทะเลิศหล้านภาลัยเป็นการเฉลิมพระเกียรติ์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดี สนองตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าปรองดอง สามัคคีให้มีความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันของชาติ/ศาสนา/สถาบันพระมหากษัตริยื และประชาชน

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน