ปราจีนบุรี..”บริษัทกลางฯ สาขาปราจีนบุรี ขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเพื่อทุกคนเดินทางปลอดภัย

ปราจีนบุรี..”บริษัทกลางฯ สาขาปราจีนบุรี ขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเพื่อทุกคนเดินทางปลอดภัย

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น.ที่หน้าสำนักงาน
“บริษัทกลางฯ สาขาปราจีนบุรี น.ส.เพ็ญนภา วัฒนกิจวิชัย ผู้จัดการสาขา ปราจีนบุรี มอบอุปกรณ์ เสื้อสะท้อนแสง 10 ตัว กระบองไฟ 10 อัน ให้แก่ พ.ต.ต.สุเมธี กนกนาค สารวัตรจราจรสภ.เมืองปราจีนบุรี และได้จัดกิจกรรม “วันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563
RVP Road Safety Day ซึ่งผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกสาขาของบริษัทกลางฯทั่วประเทศ
“ขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเพื่อทุกคนเดินทางปลอดภัย” บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พบว่ามีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ พิการจากอุบัติเหตุทางถนน
ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมของผู้ขับทีขับรถร็ว เมาแล้วขับ ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร และรถจักรยานยนต์ เป็นยานพาหนะที่กิตอุบัติเหตุมากที่สุด
ด้วยความตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติหตุทางถนน บริษัทจึงได้
กำหนดเป็นนโยบายองศ์กรในการดำเนินการรณรงค์ป้องกัและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้ดำเนินการโครงการบริษัทกลางฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้น โดยกิจกรรมในปีนี้

จะประกอบไปด้วย
การให้บริการเปลี่ยนหลอตไฟรถจักรยนยนต์ฟรี และลงทะเบียนชื่อผู้เข้าใช้บริการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอตภัยทางถนน
กิจกรรมเซอร์ไพร์จับรางวัลรับ “หมวกนิรภัย” ฟรีจำนวน 900 ใบทั่วประเทศสำหรับประชาชนที่นำ
รถจักรยานยนต์มาร่วมกิจกรรม (ดยผู้ที่มีสิทธิได้ลุ้นรับรางวัล จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์จะต้องสวมใสหมวกนิรภัย/มีใบอนุญาตขับขี่/รถต้องมี พ.ร.บ.และต่อภาษีถูกต้อง)
หมวกนิรภัย โครงการ”รัฐราษฎร์รวมใจ ขับขี่ปลอตภัย เทิดไห้ในหลวง”เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วม
บริจาคเงินจำนวน 100 บาท เพื่อรับหมวกนิรภัยเต็มใบสีเหลืองจำนวน 1 ใบ (1คนต่อ 1 ใบ) และร่วมถวายคำปณิธาน จะทำความดีเพื่อถวายในหลวง เงินรายได้ทั้งหมดที่ประชาชนบริจาค (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ) บริษัทกลางๆ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ โดยเสด็จพระราชกุศล
สำหรับกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนรรมความปลอดภัยทางถนนที่จัดขึ้นนี้ มืองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ การ”มีสติ
มีวินัยมีน้ำใจ”ซึ่งผู้ขับพี่จะต้องมีสติในการขับขี่รถ เมาไม่ขับ ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ ง่วงไม่ขับ การมีวินัย นั้นผู้ขับขี่จะต้องเคารพกฎจราจร และสำหรับผู้ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ก็จะต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง การมีน้ำใจ ต่อเพื่อนร่วมทาง
อุบัติเหตุหางถนนป็นเรื่องของทุกคน มาร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน โดยเริ่มจากตัวเราเอง ครอบครัว
ของเรา องค์กรของเราและขยายสู่สังคมต่อไป

// BoonRawd// รายงาน